نوشته‌ها

ویزای توریستی چک

ویزای توریستی چک

ویزای توریستی چک

ویزای توریستی چک

ویزای توریستی چک  ویزای توریستی چک Flag of Czech Republic

ویزای توریستی چک

ویزای توریستی چک

جمهوری چک، یکی از کشورهای عضو قرارداد شنگن است و روادید توریستی چک، به صورت ویزای توریستی شنگن صادر می‌شود. افراد خارجی که ویزای شنگن در گذرنامه‌ی خود دارند، شانس بیشتری برای اخذ ویزای دوباره خواهند داشت. ویزای توریستی شنگن عموماً برای سه ماه صادر می‌شود و شخص متقاضی اجازه‌ی کار یا اقامت بیش از مدت اعتبار ویزا را در هیچ‌کدام از کشورهای گروه شنگن ندارد.
برای تقاضای روادید جمهوری چک (روادید کشورهای شنگن) حضور متقاضی الزامی است و مصاحبه انجام می‌گیرد. اولین مرحله برای تقاضای روادید هر کشوری، تکمیل فرم تقاضای روادید و الصاق عکس به آن است. دریافت فرم تقاضای روادید، از طریق وب‌سایت سفارت جمهوری چک در تهران و همین‌طور مراجعه‌‌ی حضوری به سفارت امکان‌پذیر است ولی وقت مصاحبه به صورت تلفنی به متقاضیان داده نخواهد شد.
توجه : اگر خانوادگی سفر می‌کنید برای هر کدام از اعضاء باید فرم جداگانه‌ پر کنید.
فرم تقاضای روادید باید در دو نسخه تکمیل شود.

ویزای توریستی چک ادامه مطلب …