نوشته‌ها

بدون ویزا به کدام کشورها میتوان سفر کرد

بدون ویزا به کدام کشورها میتوان سفر کرد

ویزا کشور ها | بدون ویزا به کدام کشور ها مسافرت کنیم

بدون ویزا به کدام کشورها میتوان سفر کرد

بدون ویزا به کدام کشورها میتوان سفر کرد  بدون ویزا به کدام کشورها میتوان سفر کرد schengen

بدون ویزا به کدام کشورها میتوان سفر کرد

از ديرباز انسان بنا بر طبيعت و نيازهاي خود همواره از جايي به جاي ديگر حركت مي‌كرده است و انسان‌هاي اوليه همواره در حال حركت از نقطه‌اي به نقطه ديگر بودند. تنها پس از شروع كشاورزي بود كه انسان به يكجانشيني روي آورد و اولين شهر‌ها و روستا‌ها پديدار شد.
با اين وصف هيچ‌گاه در طول تاريخ حيات بشر، هيچ قدرتي نتوانسته است انسان را از سفركردن باز دارد، هر چند كه با پيشرفته‌شدن تمدن و ابداع مرزهاي ميان شهرها و كشورها، امروزه محدوديت‌هايي براي سفر‌هاي بين‌المللي ايجاد شده و اين موضوع به معناي منظم و تحت كنترل قراردادن سفر اتباع هر كشور به ساير كشورهاست. براساس قوانين بين‌المللي، اگر فردي قصد سفر به كشوري خارجي را داشته باشد بايد از سفارتخانه يا كنسولگري‌هاي كشور مقصد درخواست صدور ويزا نمايد. در حقيقت ويزا سندي است كه به شما اجازه مي‌دهد طي مدت زماني خاص كه در ويزا ذكر شده سفر كنيد.
با اين اوصاف و براساس شرايط سياسي و ساير ملاحظات گاه دولت‌ها با وضع قوانيني رفت و آمد اتباع كشورهاي ديگر را محدود كرده يا بالعكس با حذف برخي قوانين اين رفت و آمدها را تسهيل مي‌كنند. يكي از رايج‌ترين تسهيلاتي كه كشورهاي مختلف براي اتباع يكديگر قائل مي‌شوند قرارداد لغو ويزا براي اتباع طرفين است كه در اين شرايط، اتباع اين كشورها به سادگي و بدون تشريفات صدور ويزا مي‌توانند به سرزمين يكديگر سفر كنند.
شايد بسياري از شما ندانيد كه به عنوان يك ايراني و با گذرنامه جمهوري اسلامي ايران قادر هستيد به ۵۴ كشور در سراسر دنيا بدون ويزا سفر كنيد. در اين فهرست ۱۹ كشور از قاره آفريقا، ۸ كشور از قاره آمريكا، ۱۶ كشور از قاره آسيا،
۵ كشور از قاره اروپا و ۶ كشور از قاره اقيانوسيه قرار دارند كه به شما امكان انتخاب گسترده‌اي مي‌دهد. در پايين به صورت اجمالي به بررسي اين كشورها و شرايط سفر بدون ويزا و مدت زمان قانوني اقامت در آن مي‌پردازيم:

ادامه مطلب……..

ادامه مطلب …