نوشته‌ها

مدارک ورود به شینگن

مدارک ورود به شینگن

مدارک ورود به شینگن  مدارک ورود به شینگن

مدارک ورود به شینگن

اگرچه شما ویزای ورود به سرزمین کشورهای شنگن را دریافت نموده اید اما این ویزای شینگن تضمینی برای ورود صد درصد شما به خاک این کشورها نمیباشد. مقاماتی که امر نظارت بر مرزهای حوزه شنگن را عهده دار هستند ، موارد زیر را نیز کنترل خواهند نمود :

ادامه مطلب …