نوشته‌ها

فرم ویزای فرانسه

فرم ویزای فرانسه

فرم ویزای فرانسه

فرم ویزای فرانسه  فرم ویزای فرانسه

ویزای شنگن نیز ماننده سایر ویزاهای دیگر نیاز به تکمیل کردن فرم درخواست روادید میباشد که سفارت فرانسه یکی از کشورهای حوزه شنگن است و متقاضیان درخواست روادید از سفارت فرانسه نیز به ماننده سایر سفارتها باید فرم درخواست را از اینجا دریافت نموده و تکمیل کنند.

متقاضیان توجه نمائید که جواب دادن به تمامی پرسشنامه و سوالات الزامی نمیباشد، اما تکمیل نمودن قسمت مشخصات و نیز تاریخ ورد و خروج از حوزه شنگن مهمترین عناوین فرم میباشند

فرم ویزای فرانسه

 

ادامه مطلب …