نوشته‌ها

روش تلفظ حروف انگلیسی

روش تلفظ حروف انگلیسی

روش تلفظ بر اساس استاندارد ICAO می باشد. اما در طول زمانی برخی از کلمات به صورت غیر رسمی جایگزین تلفظ استاندارد شده اند. و البته دسته دوم کاربرد بیشتری دارند و استاندارد ICAO بیشتر مورد استفاده ارگان های نظامی می باشد. تلفظ های غیر استاندارد در ستون “جایگزین” آورده شده اند.
حرف استاندارد ICAO جایگزین حرف استاندارد ICAO جایگزین
A Alfa (آلفا) Able (ایبل) B Bravo (براوو) Baker (بیکر)
C Charlie (چارلی) D Delta (دلتا) David (دیوید)
E Echo (اکو) Easy (ایزی) F Fox (فاکس)
G Golf (گلف) George (جورج) H Hotel (هتل)
I India (ایندیا) Item (ایتم) J Juliet (جولیت) Jack (جک)
K Kilo (کیلو) King (کینگ) L Lima (لیما) Love (لاو)
M Mike (مایک) N November (نوومبر) Noun (ناون)
O Oscar (اوسکار) Oboe (اوبو) P Papa (پاپا) Peter (پیتر)
Q Quebec (کبک) Queen (کویین) R Romeo (رومئو) Roger (روجر)
S Sierra (سیرئا) Sugar (شوگر) T Tango (تانگو)
U Uniform (یونیفورم) Uncle (آنکل) V Victor (ویکتور)
W Whiskey (ویسکی) William (ویلیام) X X-ray (اکس – ری) Extra (اکسترا)
Y Yankee (یانکی) Z Zulu (زولو) Zebra (زبرا)