شماره تماس فرودگاه های کشور

شماره تماس فرودگاه های کشور

نام فرودگاه

کد تلفن گویا تلفن اطلاعات پرواز تلفن خانه
آبادان ۰۶۳۱

۹- ۶۲۲۳۳۸۶ ۶۲۲۳۴۰۱

ابوموسی ۰۷۶۳

۶۲۲۳۴۰۱-۹

اراک ۰۸۶۱

۵- ۳۲۵۴۰۰۴

۳۲۵۴۰۰۱

اردبیل

۰۴۵۱

۴۴۵۳۶۱۳-۱۹۹

۲- ۴۴۴۷۹۰۱

۲- ۴۴۴۷۹۰۱

ارومیه ۰۴۴۱

۲۷۷۷۷۷۰

۱۹۹

۹- ۲۷۷۷۷۶۶

اصفهان ۰۳۱۱ ۱۹۹ ۵۲۷۵۰۱۰-۵۲۷۵۰۲۰

۵۲۷۵۰۵۰

امام خمینی ۰۲۱ ۵۵۶۷۸۵۵۶ ۵۱۰۰۱
اهواز ۰۶۱۱

۴۴۳۴۶۰۰

۴- ۴۴۳۴۶۰۱

ایرانشهر ۰۵۴۷

۷- ۲۲۲۱۹۳۵

۲۲۲۱۹۳۵

ایلام ۰۸۴۱ ۱۹۹

۲۲۳۶۸۰۰-۱

۲۲۳۶۸۰۰-۱

بجنورد ۰۵۸۴

۲۲۳۵۰۰۰

۲۳۱۶۵۰۳ -۲۲۳۶۵۷۰
بم ۰۳۴۴

۳۴۶۲۶۴۶

۲۲۱۳۳۳۰

بندر عباس ۰۷۶۱

۸- ۶۶۶۵۸۲۷

۹- ۶۶۶۵۸۱۵

بندر لنگه ۰۷۶۲ ۱۹۹

۲۲۲۴۲۲۲ -۲۲۲۳۱۱۱

پارس آباد مغان ۰۵۴۲

۷۲۲۸۳۸۴

۷۲۲۸۳۸۴

بوشهر ۰۷۷۱

۴- ۲۵۳۳۲۹۱

۱۹۹

۴- ۲۵۳۳۲۹۱

بیرجند ۰۵۶۱

۲۳۱۵۰۰۰داخلی ۱۴-۳

۳- ۲۳۱۵۰۰۰

تبریز ۰۴۱۱

۵۲۶۰۴۰۵

۵۲۳۵۸۳۵

داخلي ۱۹۹

۲۶۰۶۱۳۳

۵- ۵۲۳۴۷۰۱

جهرم ۰۷۹۱

۵۵۵۳۵۸۵

۵۵۵۳۵۸۵

جیرفت ۰۳۴۸

۲- ۲۴۱۰۰۸۱

شماره تماس فرودگاه های کشور

شماره تماس فرودگاه های کشور

توضیح: فرودگاه هایی که دارای کادر خالی هستند از حوزه شرکت فرودگاه های کشور خارج و در اختیار دیگر نهادها از جمله نیروهای نظامی، شرکت نفت و… می باشند.

شماره تماس فرودگاهای کشور  شماره تماس فرودگاه های کشور

مسافراني كه از فرودگاه مهر آباد پرواز دارند قبل از حركت به سمت فرودگاه با شماره گوياي ۱۹۹ و تلفن هاي ثابت ۴۴۶۶۵۵۱۹ و ۴۴۶۶۵۵۲۴ تماس بگيرند تا از وضعيت پرواز خود آگاهي يابند.
مسافران فرودگاه امام خميني نيز با توجه به بعد مسافت حتما قبل از سفر با تلفن ۵۱۰۰۱ و ۵۵۶۷۸۵۵۶ تماس داشته باشند تا در صورت لغو يا تاخير در پرواز ها در فرودگاه ها ازدحام ايجاد نشود.

 

شماره تماس فرودگاه های کشور

 

مسافراني كه از فرودگاه مهر آباد پرواز دارند قبل از حركت به سمت فرودگاه با شماره گوياي ۱۹۹ و تلفن هاي ثابت ۴۴۶۶۵۵۱۹ و ۴۴۶۶۵۵۲۴ تماس بگيرند تا از وضعيت پرواز خود آگاهي يابند.
مسافران فرودگاه امام خميني نيز با توجه به بعد مسافت حتما قبل از سفر با تلفن ۵۱۰۰۱ و ۵۵۶۷۸۵۵۶ تماس داشته باشند تا در صورت لغو يا تاخير در پرواز ها در فرودگاه ها ازدحام ايجاد نشود.

توضیح: فرودگاه هایی که دارای کادر خالی هستند از حوزه شرکت فرودگاه های کشور خارج و در اختیار دیگر نهادها از جمله نیروهای نظامی، شرکت نفت و… می باشند.

 

شماره تماس فرودگاه های کشور

نام فرودگاه

کد تلفن گویا تلفن اطلاعات پرواز تلفن خانه
آبادان ۰۶۳۱

۹- ۶۲۲۳۳۸۶ ۶۲۲۳۴۰۱

ابوموسی ۰۷۶۳

۶۲۲۳۴۰۱-۹

اراک ۰۸۶۱

۵- ۳۲۵۴۰۰۴

۳۲۵۴۰۰۱

اردبیل

۰۴۵۱

۴۴۵۳۶۱۳-۱۹۹

۲- ۴۴۴۷۹۰۱

۲- ۴۴۴۷۹۰۱

ارومیه ۰۴۴۱

۲۷۷۷۷۷۰

۱۹۹

۹- ۲۷۷۷۷۶۶

اصفهان ۰۳۱۱ ۱۹۹ ۵۲۷۵۰۱۰-۵۲۷۵۰۲۰

۵۲۷۵۰۵۰

امام خمینی ۰۲۱ ۵۵۶۷۸۵۵۶ ۵۱۰۰۱
اهواز ۰۶۱۱

۴۴۳۴۶۰۰

۴- ۴۴۳۴۶۰۱

ایرانشهر ۰۵۴۷

۷- ۲۲۲۱۹۳۵

۲۲۲۱۹۳۵

ایلام ۰۸۴۱ ۱۹۹

۲۲۳۶۸۰۰-۱

۲۲۳۶۸۰۰-۱

بجنورد ۰۵۸۴

۲۲۳۵۰۰۰

۲۳۱۶۵۰۳ -۲۲۳۶۵۷۰
بم ۰۳۴۴

۳۴۶۲۶۴۶

۲۲۱۳۳۳۰

بندر عباس ۰۷۶۱

۸- ۶۶۶۵۸۲۷

۹- ۶۶۶۵۸۱۵

بندر لنگه ۰۷۶۲ ۱۹۹

۲۲۲۴۲۲۲ -۲۲۲۳۱۱۱

پارس آباد مغان ۰۵۴۲

۷۲۲۸۳۸۴

۷۲۲۸۳۸۴

بوشهر ۰۷۷۱

۴- ۲۵۳۳۲۹۱

۱۹۹

۴- ۲۵۳۳۲۹۱

بیرجند ۰۵۶۱

۲۳۱۵۰۰۰داخلی ۱۴-۳

۳- ۲۳۱۵۰۰۰

تبریز ۰۴۱۱

۵۲۶۰۴۰۵

۵۲۳۵۸۳۵

داخلي ۱۹۹

۲۶۰۶۱۳۳

۵- ۵۲۳۴۷۰۱

جهرم ۰۷۹۱

۵۵۵۳۵۸۵

۵۵۵۳۵۸۵

جیرفت ۰۳۴۸

۲- ۲۴۱۰۰۸۱

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *